مــدرس (مشاور توسعه برندینگ شخصی و شغلی)

مـی‌توان آغاز کــرد
می‌توان با همت و عشق و امید
تا تـمام کهکشان پرواز کرد
مـی‌توان با قدرت اندیـشـه ای
یـک غـزل از مـاندگـاری سـاز کرد

دکتر افشین فاتح

دکتر افشین فاتح

دکتر افشین فاتح

دکتر افشین فاتح
بیوگرافی افشین فاتح

افشین فاتح، متولد 7/1/ 1356، مدیر و موسس گروه آموزشی و پژوهشی مدیران درون و برون و بنیانگذار پیشتازان برندآفرین

درباره سایت

در این وبسایت محتوای تخصصی و علمی که شامل موارد بسیار کاربردی و قابل انعکاس به زندگی واقعی می باشد که در راستای رسیدن به رسالت خود و به صورت رایگان در اختیار مخاطبین و همراهان عزیز قرار می گیرد.

© 2022 دکتر افشین فاتح

powered by