به منوی دیجیتال رستوران اعیان خوش آمدید

شعبه مرکزی

📍شعبه مرکزی؛خیابان قدوسی غربی بين كوچه ١٢و ١٤

شعبه بازار

📍 شعبه بازار؛خیابان طالقانی نبش کوچه ۴

شماره های تماس

☎️۳۶۳۰۳۱۳۳
☎️۳۲۲۴۷۰۰۰

© 2022 رستوران اعیان

powered by