کوبانی شاطرعباس

مجموعه غذایی کوبانی شاطرعباس
اولین بازارچه تیک اوی

آدرس

شیراز، قدوسی غربی، خ سبحانی، مجتمع امیریه، طبفه سوم، روف مجتمع امیریه

© 2022 منوی دیجیتال کوبانی

powered by